Сестра Донка

(24.02.1893 г. – 13.12.1974)

Цветан Петров, „Родове от село Михайлово“, издателство ПИК, Велико Търново, 2008 г., стр. 145 пише за сестрата на Димитър Влахов – Донка, женена за Боян Маринов от с. Михайлово /син на Марин Илчов Симеонов/

Боян 1.jpg

На снимката: Донка Иванова Влахова със сина си Павел.

Пъвел на Донка

Павел /синът на Донка/, в ляво

Боян 3

Боян сватба, Мара и Йордан Влахови

Боян 2

Това е Боян, който като хоби изработва дървени къщички. Наследниците на Йордан Иванов Влахов получават такава къщичка за спомен при посещението си  към 1985 г. в Михайлово и гостуването в дома на Боян.

Haus, Bojan, 1983

Werbeanzeigen