Биография – Йордан Ив.Влахов

Вестник МОНТ ПРЕС /Монтана/ – Неизвестни факти от живота на известни личности  /17-23 юли 2018 г./ – тук

Вестник Конкурент /Враца/ – Малорадският род Влахови със свои следи във времето /08.09.2018 г./ – тук

Вестник Конкурент /Враца/ – Дирята на именития род Влахови /06.11.2018 г./ – тук

Регионална библиотека „Хр. Ботев“ – Враца – Карта на времето – Малорад -Малорадският род Влахови /албум и автентичен глас на Йордан Ив.Влахов/, 02.10.2018 г. – тук

Регионална библиотека „Хр. Ботев“ – Враца – Карта на времето – Малорад – Учителят и общественик Йордан Ив. Влахов /албум/ – начало

Регионална библиотека „Хр.Ботев“ – Враца – Карта на времето – Тлачене –  Спомен за учителя Йордан Иванов Влахов /албум и автентичен глас „Моята втора майка“, В.Войнова/ – тук

Регионална библиотека „Хр. Ботев“ – Враца – Карта на времето – Тлачене -Учителят Йордан Влахов /фоторазказ/ – начало

ученици 1922

Йордан Иванов Влахов завършва Мъжката гимназия във Враца, снимката е направена една година преди завършването на гимназията, Враца, 1923 г., учител Васил Василев от Оряхово

№2 – Йордан Иванов Влахов

1922

Във Враца е имало и Девическа гимназия и снимката е направена на 25 юни 1925, подарена е на Йордан Иванов Влахов от Цеца

Враца, 1925 г.

„За спомен на веселия и добър Данко от Цеца“ – 25 юни 1925 г., Враца

Трудовата

От ляво, първи ред, трети: Йордан Иванов Влахов

01.04.1931 г. – 24.09.1932 г.

Йордан Влахов е служител в  Малорадското селско общинско управление, Оряховска околия

1.VlahovТрудовата книжка на Йордан Влахов е издадена от Малорадското селско общинско управление, Оряховска околия, на  01.04.1931 г.

На 01.04.1931 г. (заповед № 13  на Кмета на община Малорад) Йордан Влахов започва работа в общината като писар.  Печат върху трудовата книжка: Малорадско селско общ.управление, Оряховска околия

На 21.07.1931 г. (заповед № 568  на Кмета на община Малорад)  Йордан Влахов е назначен за секретар на Община Малорад. Печат върху трудовата книжка: Малорадско селско общ.управление, Оряховска околия

Yordan Vlahov als Fahrer, Rebarkovo, 29.06.1929 г.

29.06.1929 г., на събора в Ребърково, община Мездра – Йордан Ив. Влахов кара колата, която привлича погледите на мнозина. На калника на колата седи историческа личност.

Kooperation

След 1932 г. Председател на Управителния съвет на Кооперация „Орач“ – Йордан Ив. Влахов, а на снимката е първият магазин на кооперацията в Малорад и магазинерът  Георги ЙордановБиографична справка

за Йордан Иванов Влахов

Йордан Иванов Влахов е роден на 21.02.1905 г. г. в с. Малорад, Врачанско. Баща му  Иван Влахов-Процепа и майка му Ненка Гешовска Влахова имат още трима сина – Димитър (01.04.1897, Малорад – 21.09.1969, София), Фердинанд (14.02.1899 г., Малорад – починал  1967 г. в Попово) и Ботьо (11.09.1903  – 01.08.1993), и две дъщери – Донка (24.02.1893 г., село Малорад, Врачанско – 13.12.1974, село Михайлово, Врачанско) и Иванка (ок.1895, Малорад – ок.1941, Малорад).

  • 1924 г. – завършва гимназия във Враца, учител Васил Василев от Оряхово, документ № 742 от 02-.07.1925 г. на Врачанската мъжка гимназия.
  • 1925 г. – започва работа като волнонаемен учител в Малорадската прогимназия със средно гимназиално образование
  • 1929 г. – изкарва шофьорски курс и управлява МПС в полза на Малорадското селско общинско управление
  • 1931 – 1932 г. е служител в Малорадското селско общинско управление, Оряховска околия като писар и секретар

– На 24.09.1932 г., документ № 9996 от 04.04.1932 г. на МНП Йордан Влахов е назначен за редовен начален учител на постоянно място в Народно първоначално училище “Кирил и Методий” – Малорад, Оряховско.

– На 01.04.1933 г., заповед № 288 от 29.03.1933 г., Йордан Влахов е назначен за главен учител в Народно първоначално училище “Кирил и Методий” – Малорад, Оряховска околия.

– До уволнението му по политически причини през 1948 г. Йордан Влахов заема длъжност учител, а след 08.11.1944 г., заповед 393 от 02.11.1944 г. – длъжност главен учител в Народно първоначално училище “Кирили и Методий” – Малорад, Оряховска околия.

– На 20.09.1948 г., заповед №677 от 11.09.1948 г., Йордан Влахов е уволнен по политически причини от училището в Малорад и започва работа като редовен начален учител в Долни Вадин, Оряховска околия. Уволнението е препоръчано с решение на Протокол № 40 от 18 август 1946 г. от заседание на Комитета на Отечествения фронт в Малорад.

– На 30.09.1948 г. Йордан Влахов започва работа като редовен  начален учител в Долни Вадин, Ореховско.

– На 04.09.1949 г. , заповед 1769 от 29.09.1949 г. Йордан Влахов е уволнен със забрана да преподава във всички училища на Оряховска околия.

На 16.09.1949 г., заповед 832 от 14.09.1949 г.  е назначен за редовен учител в село Тлачене, околия Бяла Слатина, където работи до пенсионирането си през 1960 г.

Член е на БЗНС от около 1929 г., членската му книжка е с № 4 /брат му Димитър Иванов Влахов е най-изявеният член на БЗНС във фамилия Влахови от Малорад, на когото земеделците гласуват доверие да бъде околийски управител на Оряхово и народен представител в 23-то Обикновено народно събрание.

След женитбата си за Мара Тошева Генова /дъщеря на кмета в Тлачене, Врачанско/ на 27.12.1931 г. Живее в къщата на родителите си,  на „Старата чаршия“ в центъра на Малорад. В този дом дълги години имало малко магазинче, а старата къща в двора – бозаджийница.

Брат му /адвокат Ботьо Иванов Влахов/ е основател на читалището в Малорад, а Йордан е ръководител на читалището в Малорад и един от основателите на читалищната духова музика, свири в нея заедно с  учителите Симеон Вековски, Ценко Велковски и Недялко Недялков.

С Ценко Велковски, Цено Петърчовски и съпругата му Невяна, с Вуто Недински подготвят и представят в рамките на читалищната и училищна дейност десетки пиеси  пред малорадчани.

До 1968 г. Читалището в Малорад няма собствена сграда и се помещава в домовете на читалищните членове, включително и в дома на Йордан Влахов. Читалищните дейци провеждат акции за събиране на средства /жито, пари/ за закупуване на музикални инструменти за читалищната духова музика и др.

Учителят Влахов е  кореспондент на вестниците“Заря”, “Оряховско слово” и др.

Личната библиотека на Йордан Иванов Влахов е втората по големина в общинския център Малорад след читалищната библиотека.  След 09.09.1944 г. Йордан Влахов трябва да предаде на властта списък с книгите, които е унищожил, защото са вредни за  комунистическото общество, и на тези, които има право да запази в дома си.

Страстен колекционер на пощенски марки, Йордан Влахов притежава една от най-значимите колекции от пощенски марки  за времето си във Врачанския край.

Земеделското училище провежда своята практика в дома на Йордан Влахов. Агроном Иванова подготвя заедно с Мара Влахова кулинарни изложби. Съпругата на учителя Влахов – Мара Влахова – показва в тези часове по практика как се повива новородено, съдейства при практическото приготвяне на храна в часовете по готварство. Тя е завършила Земеделско училище в Орхание /Ботевград/, притежава великолепни домакински умения и с удоволствие предава знанията си на младите момичета. Запазени са две нейни тетрадки с готварски рецепти.

Йордан Иванов Влахов е  Председател на Управителния съвет на Кредитна кооперация “Орач”  след 1932 г.

Йордан Влахов е идеолог на опозицията в Малорад в годините след 1944 г. Ръководи Земеделски младежки съюз /ЗМС/, които са опозиция на Работнически младежки съюз /РМС/. Държи стриктно за изпълнение устава на ЗМС, който не позволява участие в други партии. Чрез ЗМС и БЗНС в Малорад се разпространява  земеделска литература.

В Народно начално училище “Кирил и Методий” – Малорад – Йордан Влахов създава детска организация “Стамболийче” като алтернатива на организацията “Септемврийче” и разучава с тях земеделски песни.

Йордан Влахов е за легално съществуване на опозицията в Малорад. Той държи да се прави разлика между партийни, надпартийни и извънпартийни дейности. Не счита, че изборите трябва да се политизират, и търси поле за изборна изява на БЗНС. Не счита за идеологизация на училищното дело присъствието в класните стаи на портрети на царското семейство на Борис Трети или икони.  В навечерието на 09.09.1944 г. Йордан Влахов проявява уважение към кмета на Малорад – Борислав Дреновски, член на централното ръководство на Съюза на българските легионери, запазва човешки отношения с него и след 9 септември, което му причинява професионални и политически вреди.

След ранната смърт на първата си съпруга Мара Влахова през 1954 г. Йордан Ив. Влахов се жени втори път за Маринка Георгиева от Тлачене. Има дъщеря Вергиния и син Тодор от първия брак и доведен син Петър от втория брак.

Jordan Vlahov,1974

Йордан Иванов Влахов, Тлачене, 1974 г.

Йордан Иванов Влахов умира на 10 януари 1990 г. Погребан е в село Тлачене, Врачанско.

86.Geburtstag, Omi Vera

Werbeanzeigen