Брат Ботьо

Ботьо Иванов Влахов (11.09.1903 -01.08.1993)

Радка Влахова /по баща Драндийска/ (23.11.1909 – 10.05.1991)

B. VlahovСнимка: Ботьо Влахов /адвокат/ със съпругата си Радка и сина Христо в София, 1940 година.

Ботьо Влахов работи като адвокат в Оряхово заедно с Петър Каменов и двамата пътуват по работа заедно из Врачанска област, а в Малорад отсядат в дома на Йордан Влахов, когато работят по жалби на хора от селото. Мара Влахова се грижи двамата адвокати да са с чисти и изгладени ризи. Вергиния помага –  сгъва, подрежда една върху друга ризите и ги подава на двамата знатни адвокати.

Donka

Снимка: Малорад, март 1941 г. – Съпругата на Ботьо Влахов – Радка /права, в дясно/, прегърната от Мара Влахова. Пред Радка Влахова – дъщерята на Димитър Влахов /Донка/ , Христо Ботев Влахов, Тодор Йорданов Влахов и Вергиния Йорданова Влахова

Botjo

Ботьо Иванов Влахов, 1941 г. – в средата на снимката

Botjo1Ботьо Иванов Влахов, 1941 г.

Botjo2

Подпоручик Косто  Цанов Савков, окр. комендант, гара Бяла Слатина /?/ и Ботьо Иванов Влахов, 1941 г.

Вх.№ 27 от 15.12.1944 г. до Първи Върховен Състав на Народния съд – отговор на обвинителния акт от Вергил Димов, бивш министър на вътрешните работи и народното здраве в правителството на Константин Муравиев от 02.09.1944 до 09.09.1944 г., София, ул. Оборище 21 /пон. Централен Затвор –  болница Червен кръст/: „Заявявам, че не се признавам за виновен. За установяване на моята невинност и истината, моля да бъдат допуснати следните доказателства и следните свидетели:….  8. Зап. полковник Тумбин – задържан, бивш началник Разузнав. отдел във Военното министерство, Ботьо Влахов – адвокат гр. Орехово и Николай Гичев от гр. Шумен, за обстановката – че веднага след като чух от Министерството първите изстрели, потърсих в присъствието на Ботьо Влахов и Николай Гичев директора на полицията Куцаров и, като не го намерих, потърсих полковник Тумбин и му предадох да намери веднага Куцаров и да спрат стрелбата – „да не се стреля в никой случай“.

Документ от три страници „Отговор на обвинителния акт на Вергил Димов“: на стр. 3, точка 8 – тук

22.12.1944 г. Народният съд определя – не допуска останалите свидетели, посочени в отговора и в допълнителния отговор на обвинителния акт , т.е. свидетелят Ботьо Влахов не е допуснат. Документ: тук.

В периода 1947-1951 г. Петър Каменов е министър на комуналното стопанство и благоустройството, а Ботьо Влахов е юрист в същото министерство.  Петър Каменов е отстранен  от правителството заради позицията си за сливане на БЗНС с БКП, а след отстраняването му се  променя професионалният път на Вергиния Йорданова Влахова, която до 1951 г. работи в Главпроект (сградата срещу Двореца на Цар Борис).

Ботьо и Йордан Влахови

Тлачене, Врачанско, пред къщата на Йордан Иванов Влахов, около 1975 г.

От ляво: Ботьо Иванов Влахов, Вергиния Йорданова Влахова, Маринка Георгиева Влахова /съпругата на Йордан Иванов Влахов/, Пепа Влахова /съпругата на Христо Ботев Влахов/, Йордан Иванов Влахов

Отпред: Д-р Христо Ботев Влахов (09.06.1932-1995)

Werbeanzeigen